Header

آسیب اجتماعی

نوامبر 28th, 2015 | نوشته‌شده به دست سرگروه مشاوره در بروشور-تراکت-پوستر - (دیدگاه‌ها برای آسیب اجتماعی بسته هستند)

001

002

شرکت گروه های آموزشی در جلسه ی هدایت تحصیلی مشاوران استان

نوامبر 18th, 2015 | نوشته‌شده به دست سرگروه مشاوره در بازدید ها - (دیدگاه‌ها برای شرکت گروه های آموزشی در جلسه ی هدایت تحصیلی مشاوران استان بسته هستند)

IMG_20151116_112019 IMG_20151116_090643

اطلاعیه فصلنامه

نوامبر 17th, 2015 | نوشته‌شده به دست سرگروه مشاوره در فصلنامه همراز - (دیدگاه‌ها برای اطلاعیه فصلنامه بسته هستند)

به کلیه مشاورین نواحی مناطق و شهرستانها

گروههای آموزشی مشاوره استان در نظر دارد جهت بالابردن کیفیت علمی و تخصصی فصلنامه همراز از مطالب همکاران مشاوره در سطح استان با موضوعات روانشناسی، آسیب های اجتماعی و توانمند سازی دانش آموزان جهت چاپ در نشریه مذکور استفاده کند همکاران مشاور می توانند مطالب خود را به آدرس ایمیل: sr.moshavereh@gmail.comارسال نمایید .مهلت ارسال 10/9/94 می باشد.

شرح وظایف سرگروه آموزشی مشاوره تربیتی و تحصیلی

نوامبر 17th, 2015 | نوشته‌شده به دست سرگروه مشاوره در بخشنامه ها و دستورالعمل ها - (دیدگاه‌ها برای شرح وظایف سرگروه آموزشی مشاوره تربیتی و تحصیلی بسته هستند)

1 (1)002

بازدید گروه های آموزشی از مدارس ناحیه یک

نوامبر 11th, 2015 | نوشته‌شده به دست سرگروه مشاوره در بازدید ها - (دیدگاه‌ها برای بازدید گروه های آموزشی از مدارس ناحیه یک بسته هستند)

IMG_20151201_100325IMG_20151201_100317

شرکت سرگروه مشاوره استان در نشست همدلانه مشاوران ناحیه یک زاهدان

نوامبر 9th, 2015 | نوشته‌شده به دست سرگروه مشاوره در بازدید ها - (دیدگاه‌ها برای شرکت سرگروه مشاوره استان در نشست همدلانه مشاوران ناحیه یک زاهدان بسته هستند)

1

بازدید گروه های آموزشی مشاوره استان

نوامبر 8th, 2015 | نوشته‌شده به دست سرگروه مشاوره در بازدید ها - (دیدگاه‌ها برای بازدید گروه های آموزشی مشاوره استان بسته هستند)

IMG_20151114_100438 IMG_20151114_100455 IMG_20151114_093130_1 IMG_20151114_110733 IMG_20151114_112603 IMG_20151114_112629 IMG_20151114_112736_BURST001_COVER IMG_20151116_112019 IMG_20151116_090643 IMG_20151116_090650بازدید گروه های آموزشی مشاوره استان از مدارس ناحیه دو شهر زاهدان با حضور کارشناس ناحیه جهت بررسی فعالیت های مشاوره-آسیب شناسی دانش آموزان و نیازسنجی مشاوران به منظور برگزاری اولویت های آموزشی مشاوران استان

 

 

بازدید گروه های آموزشی مشاوره استان

نوامبر 8th, 2015 | نوشته‌شده به دست سرگروه مشاوره در بازدید ها - (دیدگاه‌ها برای بازدید گروه های آموزشی مشاوره استان بسته هستند)

بازدید گروه های آموزشی مشاوره استان از مدارس ناحیه دو شهر زاهدان با حضور کارشناس ناحیه جهت بررسی فعالیت های مشاوره- آسیب شناسی دانش آموزان و نیازسنجی مشاوران به منظور برگزاری اولویت های آموزشی مشاوران استان

 

IMG_20151114_110733IMG_20151114_110733

بازدید گروه های آموزشی مشاوره استان

نوامبر 8th, 2015 | نوشته‌شده به دست سرگروه مشاوره در بازدید ها - (دیدگاه‌ها برای بازدید گروه های آموزشی مشاوره استان بسته هستند)

بازدید گروه های آموزشی مشاوره استان از مدارس ناحیه دو شهر زاهدان با حضور کارشناس ناحیه جهت بررسی فعالیت های مشاوره-آسیب شناسی در دانش آموزان و نیازسنجی مشاوران به منظور برگزاری الویت های آموزشی مشاوران استان

 

IMG_20151114_100438IMG_20151114_110733

 

 

 

IMG_20151114_112736_BURST001_COVER

 

شرکت در کارگاه گروه های آموزشی مشاوره استان

نوامبر 8th, 2015 | نوشته‌شده به دست سرگروه مشاوره در کارگاه ها - (دیدگاه‌ها برای شرکت در کارگاه گروه های آموزشی مشاوره استان بسته هستند)

شرکت گروه های آموزشی مشاوره استان در کارگاه تربیت مدرس هدایت تحصیلی قطب زاهدان

 

IMG_20151116_090650