Header

شرکت در کارگاه گروه های آموزشی مشاوره استان

نوامبر 8th, 2015 | نوشته‌شده به دست سرگروه مشاوره در کارگاه ها

شرکت گروه های آموزشی مشاوره استان در کارگاه تربیت مدرس هدایت تحصیلی قطب زاهدان

 

IMG_20151116_090650

 

 

 

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.