Header

برگزاری وب کنفرانس آسیب شناسی هدایت تحصیلی

ژانویه 3rd, 2017 | نوشته‌شده به دست سرگروه مشاوره در بازدید ها

وب کنفرانس آسیب شناسی هدایت تحصیلی و توجیه آیین نامه با حضور معاونت پرورشی و فرهنگی استان – معاونت پژوهش و برنامه ریزی استان، رئیس اداره مشاوره استان ، معاونین پرورشی و تربیت بدنی ، کارشناسان مشاوره ، حراست , بازرسی ، آموزش و مدیران مدارس متوسطه و هنرستانها و مشاورین برگزار گردید.

سرگلزائی مقدم معاون پرورشی و فرهنگی استان در این جلسه اظهار داشت: مشاوران مدارس نقش موثری در پیشبرد اهداف تعلیم  و تربیت دانش‌آموزان ایفا می‌کنند

وی با تاکید بر ارتباط مشاوران با دانش‌آموزان افزود: اگر مشاوران ارتباط مستمر و صمیمی با دانش آموزان داشته باشند، می‌توانند نقش موثری در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت ایفا کنند

معاون پرورشی و فرهنگی استان  با اشاره به نقش مهم مشاوران درشاداب سازی مدارس گفت: به سبب نقش مهم و تاثیرگذار مشاوران در هدایت آموزشی و تربیتی دانش آموزان مشاوره باید به رکن نخست مدارس تبدیل شود.

 
 

شیرازی رئیس اداره مشاوره تربیتی وتحصیلی استان نیز در این رابطه  گفت: کارهای فرهنگ‌سازی هدایت تحصیلی در مدارس استان از اول مهر سال جاری انجام شده و مدیران و مشاوران تحصیلی در این خصوص به دانش‌آموزان اطلاع‌رسانی می‌کنند

وی با اشاره به اینکه آیین‌نامه هدایت تحصیلی فعلی تقریباً با آیین‌نامه هدایت تحصیلی گذشته تفاوت دارد،‌ گفت: چند ملاک در هدایت تحصیلی داریم که نظر دانش آموز 10 امتیاز ، نظر معلمان 10 امتیاز، نظر والدین دانش آموز 5 امتیاز ، نتیجه آزمون تشخیص استعداد و رغبت30 امتیاز، نظر مشاور مدرسه 10 امتیاز و 35 امتیازعملکرد تحصیلی دانش آموزان براساس میانگین نمرات پایانی پایه هفتم ، هشتم و نهم  می باشد.

 شیرازی اشاره کرد: چهار اصل استعداد، علاقه، نیاز جامعه و امکانات اجری هدایت تحصیلی مهم است باید  با برگزاری جلسات خانواده ها و دانش آموزان را با کمک مشاوران و مدیران دوره اول متوسطه و هنرستان ها، با رشته ها و شاخه های تحصیلی آشنا کرد.  تا در این راستا دانش آموزان می توانند انتخاب شایسته تر، متناسب تر و دقیق تر داشته باشند و همچنین می توان توسعه متوازن رشته ای را در استان مدیریت کرد.

رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی استان ضمن مرور مطالب آیین نامه هدایت تحصیلی به سوالات حاضرین در این جلسه پاسخ دادند تا شبهات ایجاد شده در روند هدایت تحصیلی دانش آموزان  استان را مرتفع سازند و گفته ملاک هدایت تحصیلی آئین نامه است و به شایسته سازی ها و گفته های غیر تخصصی توجه نکنند و هر گونه اقدام در خصوص هدایت تحصیلی باید مطابق آئین نامه و از مبادی قانونی یعنی اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی انجام شود.

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.