Header

توجیه وآگاه سازی اولیای پایه نهم در خصوص هدایت تحصیلی وظیفه ی مدیران و مشاوران مدارس است

ژانویه 7th, 2017 | نوشته‌شده به دست سرگروه مشاوره در اخبار


توجیه وآگاه سازی اولیای پایه نهم در خصوص هدایت تحصیلی وظیفه ی مدیران و مشاوران مدارس است

                                                                                   photo594144846809245901

حسینعلی شیرازی رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی استان سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر گفت ‌. به منظور آگاه سازی از روند هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم باید جلسات توجیهی ویژه والدین و دانش آموزان در مدارس برگزار گردد وآنان را موضوع استعداد ،توان، رغبت ،ویژگی های شخصیتی ونیازها و امکانات جامعه و شرایط و هنجارهای منطقه ای آگاه نمایند.


شیرازی در خصوص تکمیل نمون برگ هدایت تحصیلی گفت: در ابتدا باید نمون برگ به تعداد دانش اموزان پایه نهم مدرسه توسط معاونین اجرایی مدارس تکثیر شود و سپس نمون برگ صرفا با دعوت از اولیا توسط مدیران مدارس و توجیه انان در جلسه توسط مشاور توزیع و پس از تکمیل توسط اولیا و امضا انان در همان جلسه توسط مشاورین جمع اوری گردد.


رئیس اداره مشاوره با تاکید به حساسیت هدایت تحصیلی بیان کرد: جهت آگاه سازی دقیق همه اولیا در مدرسه حاضر، توجیه و نمون برگشان تکمیل و تحویل گردد. اولیای غایب مجددا دعوت شوند.وفعلا فقط نمون برگ ویژه اولیا بصورت دستی توسط مشاور تجمیع و در پوشه دانش اموز دردفتر مشاور مدرسه بایگانی گردد.و به هیچ عنوان قبل از توجیه اولیا و جلسه با انان نمون برگ مورد نظر توزیع نشود.
شیرازی ضمن اشاره به کتاب کار و فن آوری گفت: نمون برگ ویژه اولیا همراه با چک لیست های مربوط به فصل اخر درس کار و فناوری درپوشه هر دانش اموز به عنوان مستندات نگهداری شود.
وی از مشاوران خواست اطلاعات مورد نظر در خصوص هدایت تحصیلی و رشته ها و مولفه های هدایت تحصیلی را در اختیار والدین و دانش آموزان قرار دهند و از تمامی جلساتی که در مدرسه تشکیل میدهند حضور غیاب نموده و از تمامی جلسات دانش اموزان، اولیا و همکاران جداگانه تصویر برداری و به عنوان مستندات جلسات داشته باشند. و همچنین تمامی فعالیت های خود را علاوه بر مستند سازی، در قالب تصویر و توضیح در سایت ها و کانال های اطلاع رسانی مربوط به مشاوران مناطق زیر نظر کارشناس منطقه اطلاع رسانی نمایند.

رئیس اداره مشاوره از کارشناسان مشاوره خواست تا برای ترغیب و تشویق مشاوران، به افراد ومشاوران فعال بازخورد مثبت ارایه نمایند و در کمیته هدایت تحصیلی منطقه فعالیت های برجسته و ابتکارات مدارس را مطرح و بازخورد مثبت نمایند و در مدارس بگونه ای عمل شود تا همه اولیا و دانش اموزان مولفه های هدایت تحصیلی و ضوابط مرتبط با ان را بدانند و تا پایان بهمن ماه در رابطه با شرایط و ضوابط هدایت تحصیلی ، ایین نامه ها و مولفه های هدایت تحصیلی هیچ شبهه ای نداشته باشند. شیرازی در خصوص برگزاری آزمونهای مشاوره ای گفت زمان اجرا و چگونگی برگزاری این آزمون ها متعاقبا به اطلاع همکاران خواهد رسید و مدیران مدارس ومشاوران فعلا به وظایفی که در وب کنفرانس به آنان گفته شد بپردازند.

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.