Header

آزمونهای مشاوره ای دانش آموزان پایه نهم باید تا یکم اردیبهشت انجام شود.

آوریل 5th, 2017 | نوشته‌شده به دست سرگروه مشاوره در اخبار

 

حسینعلی شیرازی رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی آموزش وپرورش استان با اعلام این مطلب افزود: آزمونهای مشاور ه ای پایه نهم عبارت است از دو آزمون رغبت وتوانایی که با هدف خود سنجی دانش آموزان از علایق وتوانایی آنان از پانزدهم فروردین در استان آغاز شده و می بایست تا اول اردیبهشت نود وشش برگزار گردد.

 وی در خصوص نحوه برگزاری این آزمون ها گفت با توجه به اینکه در شیوه نامه هدایت تحصیلی تاکید بر اجرای آنلاین این آزمون ها شده است ودر جلسات مختلف و وب کنفرانس‌های متعدد نیز از طرف مسئولین آموزش وپرورش استان بر این امر تاکید شده لذا مدیر ان محترم مدارس باید از طریق سامانه همگام اقدام به تعریف رمز وکد کاربری برای دانش اموزان ، دبیران و مشاور کرده وسطح دسترسی آنان را تعریف نمایند سپس مشاوران محترم مدارس با توجه به راهنمای برگزاری آزمون ها که در اختیار آنان قرار گرفته است نسبت به توجیه دانش آموزان اقدام نمایند و آنان را تشویق و ترغیب نموده تا وارد سایت همگام شده واین دو آزمون را که با هدف خودسنجی از آنان است را در دو تایم جداگانه انجام دهند

رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی آموزش وپرورش استان در خصوص اقدامات دانش آموزان در این خصوص گفت باید دانش اموزان از قسمت ورود کاربری رمز وکد کابری اش را وارد کند و وارد سامانه همگام شودوترتیب ورود برای انجام آزمون های مشاوره ای را باانتخاب آیکن آزمون های مشاوره ای-شرکت در آزمون-مدیریت آیکن دفترچه- کلیک روی علامت سوال و شروع آزمون آغاز نماید .

شیرازی در خصوص شکل ونوع این آزمون ها گفت:آزمون ها مشاوره ای به شکل سوال نیستند بلکه عبارت هایی هستند که به صورت مقیاس لیکرتی باید نمره گذاری شوند.  آزمون رغبت که شامل 320 سوال می باشد، 40 تا خرده مقیاس دارد و هر خرده مقیاس 8عبارت دارد. دانش اموز باید برای هر عبارت از 1 تا 5 را وارد سیستم کند که 1 =متنفرم 2=علاقه ندارم 3=متوسط 4=علاقمندم 5=شدیدا علاقمندم این اعداد ارزش ریاضی ندارند و اینطور نیست که اگر 5را وارد کنند امتیاز بیشتری بگیرند فقط برای شناخت رغبت و علاقه دانش اموز هستند که به چه مشاغلی علاقمند است .بعنوان مثال یکی از عبارات ساخت اسباب بازی است که دانش اموز باید در ذهن خودش عبارت را به این شکل بخواند: من به ساخت اسباب بازی علاقمند هستم یا نیستم و یکی از اعدا درا وارد کند.

رئیس اداره مشاوره تربیتی آموزش وپرورش استان در خصوص آزمون توانایی گفت:آزمون توانایی هم 256 عبارت دارد. شامل 32 خرده مقیاس است که هر خرده مقیاس 8عبارت داردبعنوان مثال ساخت اسباب بازی که دانش آموز باید به این شکل بخواند: من در ساخت اسباب بازی توامند هستم یا نیستم که باید یکی از اعدا را وارد کند. 1=شدیدا ناتوانم 2=ناتوانم 3=متوسط 4=توانمندم 5=شدیدا توانمندم

 . شیرازی در خصوص همبستگی این دو آزمون گفت:باید بین دو آزمون رغبت و توانایی همبستگی باشد. نمرات بین ۴۵ تا ۵۵ در هرکدام از مقیاس ها معنی دار نمی باشد ونشان دهنده آن است که رغبت وتوانایی دانش آموز در آن مقیاس از اطمینان لازم برخوردار نبوده ووضوح کافی را ندارد همچنین اگر همبستگی ند اشته باشد و نمره زیر ۴۵ باشد آزمون معنی دار نشده است و به منزله این است که دانش آموز به تمایز یافتگی وتبلور یافتگی نرسیده و امتیاز آن برای دانش آموز محسوب نمی شود همچنین اگر دانش آموز به 5 عبارت پاسخ ندهد آزمون برای او توسط سیستم نمره گذاری نخواهد شد.

حسینعلی شیرازی در خصوص تکمیل سایر فرم های هدایت تحصیلی در سامانه همگام گفت:دانش آموز خودش باید فرم نظرخواهی هدایت تحصیلی اش را در سیستم تکمیل کند. ولی تکمیل فرم نظرخواهی والدین که قبلاً به صورت دستی از والدین توسط مدیران و مشاوران گرفته شده بر عهده مشاوران می باشد همچنین همه دبیران محترم بجز دبیر درس آمادگی دفاعی باید از طریق رمز وگذر واژه ای که از مدیران مدارس دریافت می کنند وارد سامانه همگام شده ونسبت به نمره گذاری دانش اموزان از ۲ تا ۱۰ بر اساس مولفه های فرم مربوط به دبیران در مهلت زمانی که به آنان اعلام خواهد شد اقدام کنند.

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.